Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Afschaffing toonderaandelen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zullen (ook) de aandelen aan toonder bij niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen verdwijnen. Alsdan treedt de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. Aandelen aan toonder zijn papieren aandelen die van hand op hand kunnen worden overgedragen en waarvan niet is geregistreerd wie de eigenaar is. De eigenaar blijft anoniem, maar heeft gewoon stemrecht in de algemene vergadering en kan ook aanspraak maken op dividend.

Aandelen aan toonder bestaan voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen al sinds 2011 niet meer. Bij niet-beursgenoteerde N.V.’s komen aandelen aan toonder nog slechts sporadisch voor. Indien er binnen de naamloze vennootschap nog aandelen aan toonder bestaan, dient de eigenaar van deze aandelen de vennootschap te verzoeken de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Alle eigenaren worden zo bekend en uit de anonimiteit gehaald.

Alle niet- beursgenoteerde naamloze vennootschappen dienen de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de wet. Vanaf 1 januari 2020 zullen van rechtswege alle aandelen aan toonder aandelen op naam worden en vervallen ook eventuele aan die aandelen verbonden stem- en dividendrechten. Tot en met 31 december 2020 hebben de eigenaren van de aandelen aan toonder de gelegenheid de aandelen aan toonder bij de vennootschap in te leveren en zich te laten registreren. Vanaf 1 januari 2021 vallen de niet ingeleverde aandelen aan toonder ‘om niet’ aan de vennootschap. Overigens kan de eigenaar van de aandelen aan toonder zich dan nog wel gedurende 5 jaren na 31 december 2020 bij de vennootschap melden om een vervangend aandeel op naam te verkrijgen.

Comments are closed.