Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Conservatoir beslag: onderbouw de noodzaak!

Binnen de Europese Unie behoort Nederland tot de landen waar -zonder al te veel processuele hobbels- betrekkelijk gemakkelijk conservatoir beslag kan worden gelegd. Om conservatoir beslag te mogen leggen dient een schuldeiser verlof te vragen bij de voorzieningenrechter. Dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat, blijkt wel uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:3935).

Om conservatoir derdenbeslag (bankbeslag) te mogen leggen, dient een verzoekschrift te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Naast het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering biedt de Beslagsyllabus nadere processuele regels en richtlijnen. Bij de afweging voor de voorzieningenrechter om een verzoek al dan niet toe wijzen, wordt aansluiting gezocht bij de motivering van het beslag. Immers, de noodzaak om beslag te leggen dient door de (advocaat van de) verzoeker zorgvuldig te worden onderbouwd. In deze zaak had de advocaat gelegenheid gekregen van de voorzieningenrechter de noodzaak van het beslag nader te onderbouwen. Kennelijk vond de voorzieningenrechter dit in het ingediende verzoekschrift onvoldoende uit de verf komen. In een aanvulling op het verzoekschrift had de advocaat, die bankbeslag wilde leggen bij een financiële holding, aangevoerd dat de financiële holding op eenvoudige wijze gelden kon ‘doorsluizen’ en dat de verzoeker het risico zou lopen dat de financiële holding geen verhaal meer zou bieden. Ook was al door de advocaat van verzoeker aangevoerd dat de financiële holding de vordering van verzoeker had betwist.

De voorzieningenrechter wees het verzoek af en oordeelde dat een betwisting van de vordering en het enkele feit dat degene tegen wie het beslag zich had gericht een financiële holding was, de noodzaak tot het leggen van conservatoir beslag niet was gegeven. De les die uit deze uitspraak valt te trekken, is dat een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir derdenbeslag goed gemotiveerd dient te worden. Indien de voorzieningenrechter vraagt om een nadere motivering omtrent de noodzaak, dient in een aanvulling op het verzoekschrift nog uitvoeriger gemotiveerd te worden waarom het beslag gelegd moet worden.

Meer weten over de (on)mogelijkheden van het leggen van conservatoir beslag? Neem dan contact op met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.