Contact opnemen?

Contact opnemen?

Neem contact met ons op

Diensten

Wat kan Leroux Advocatuur voor u betekenen? Maak een keuze uit onderstaande rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht en handelsrecht

Ondernemingsrecht is het brede privaatrechtelijke rechtsgebied dat deel uitmaakt van het handelsrecht en wordt onderscheiden in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht. Het handelsrecht is het recht dat verbintenissen tussen ondernemingen regelt.

Procesrecht

Leroux Advocatuur focust zich op het burgerlijk procesrecht. Dit is het stelsel van rechtsregels welke de gang naar de rechter (rechtbanken, gerechtshoven of Hoge Raad) regelt. Daarnaast regelt het burgerlijk procesrecht onder meer het tenuitvoerleggen van vonnissen, het leggen van conservatoir beslag en/of zaken als processuele eisen en wettelijke termijnen.

Overige rechtsgebieden

Ook op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte (7:230a en 7:290 BW), verbintenissenrecht, franchise, burenrecht, bouwrecht, consumentenrecht en/of goederenrecht kan Leroux Advocatuur u van dienst zijn.

Over u

Over de advocaat

Antoine Leroux studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en is afgestudeerd in 1999. Gedurende zijn loopbaan werkte hij aanvankelijk als juridisch adviseur en vanaf 2003 als advocaat bij verschillende gerenommeerde advocatenkantoren in Eindhoven en Den Haag. Antoine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het rechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Naast zijn werkzaamheden houdt Antoine zich onder meer bezig met zijn hobby golfen. Antoine is lid van het Juridisch Genootschap Eindhoven en redactielid van het Baliebulletin Oost-Brabant. Antoine participeert in diverse zakelijke netwerken, zoals Eindhoven Business NETWORK en Onderneemrijk. Antoine is tevens NOvA geregistreerd gespreksleider intervisie advocatuur.

Lead Designer

Feature Image 1

Antoine Leroux

Advocaat

Lead Developer

Tarieven

Leroux Advocatuur hanteert verschillende methoden.

In beginsel worden de werkzaamheden verricht op basis van het uurtarief (excl. 21% BTW) vermenigvuldigd met de gewerkte tijd. Daarbij wordt altijd voor aanvang van de werkzaamheden een inschatting gemaakt van de benodigde tijd. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Het is ook mogelijk om vaste (fixed fee) prijsafspraken te maken of om een succes fee af te spreken, waarbij in combinatie met een lager uurtarief een extra fee wordt gerealiseerd bij een vooraf bepaald (financieel) resultaat. Leroux Advocatuur rekent geen kantoorkosten (0%). Bij procedures dient u rekening te houden met het door de Rechtspraak in rekening te brengen griffierecht. Ook daarbij zal vooraf een indicatie worden gegeven. Leroux Advocatuur verleent geen door de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) gesubsidieerde rechtshulp.

Actueel

Hier leest u al het actuele nieuws met betrekking tot de verschillende rechtsgebieden. De artikelen zijn met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u contact opnemen?

Gebruik het contactformulier of neem telefonisch contact op.

Neem contact met ons op