Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Digitaal procederen stopt

Vanaf 1 oktober 2019 wordt digitaal procederen in vorderingszaken (handelszaken) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland weer stopgezet. Vanaf die datum wordt alles weer als vanouds. Dan dient (net als in alle andere arrondissementen) gewoon weer ‘op papier’ te worden geprocedeerd. De rechtspraak eindigt hiermee de gefaseerde inwerkingtreding van het automatiseringsproject KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) voor wat betreft handelszaken. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland waren nog géén twee jaar geleden als eerste aan de beurt in de digitaliseringsronde. Vanaf 1 oktober 2019 geldt weer uniformiteit in het procesrecht. Voor alle arrondissementsrechtbanken zal dan voor wat betreft handelszaken (vorderingen boven € 25.000,-) gelden dat deze zaken per dagvaarding en ‘op papier’ zullen moeten worden aangebracht.

Comments are closed.