Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Registratie UBO-register vanaf 27 september 2020 verplicht

Afgelopen maand werd bekend dat vanaf 27 september 2020 de zgn. UBO-registratie verplicht wordt. De Kamer van Koophandel is al druk doende een registratiemogelijkheid van de Ultimate Benificial Owner (UBO) via het handelsregister aan te bieden. Vanaf 8 juli 2020 is het echter al verplicht voor rechtspersonen om gegevens van hun UBO te verzamelen en bij te houden.

Belangrijk is dat vanaf 27 september 2020 voor nieuw opgerichte vennootschappen, zoals bijvoorbeeld een B.V., de UBO verplicht in het handelsregister moet worden ingeschreven. Voor bestaande vennootschappen geldt een overgangsperiode waarbinnen men alsnog de tijd heeft de UBO in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. De overgangstermijn is 18 maanden.

Voor meer informatie over de UBO-registratie en het UBO-register, wordt verwezen naar eerdere op de website van Leroux Advocatuur gepubliceerde items over het UBO-register.

 

Comments are closed.