Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Coronabetekening door deurwaarder mogelijk

Door de Coronapandemie (COVID-19) worden ook deurwaarders geconfronteerd met betekeningsperikelen als gevolg van de “anderhalve meter samenleving”. Volgens het procesrecht (Wetboek van Burgerlijke rechtsvoering) dient in sommige specifieke gevallen een deurwaardersexploot daadwerkelijk “in persoon” te worden betekend, althans fysiek te worden overhandigd. Maar wat nu indien door de Coronacrisis dit onmogelijk is?

De Hoge Raad heeft zich deze maand uitgelaten of een “Coronabetekening”, waarbij niet in persoon kon worden betekend, toch had te gelden als een rechtsgeldige betekening. Zie (ECLI:NL:HR:2020:1088). In dit arrest werd bevestigd dat de deurwaarder ook een afschrift van het exploot in een gesloten envelop mag achterlaten op het adres als overhandiging aan een persoon door Corona niet verantwoord is. Dit geldt ook voor betekeningen aan kantooradressen. De Hoge Raad past daarmee de regeling toe uit de Verzamelspoedwet COVID-19.

Comments are closed.