Het handelsrecht in de praktijk

Het handelsrecht in de praktijk

Invoering Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. Wat houdt deze wet in?

De WHOA heeft onder meer als doel om ondernemingen die in financieel zwaar weer zijn terechtgekomen, een alternatief te bieden of te behoeden voor een faillissement. Zo kan bijvoorbeeld een onderneming die nog levensvatbare bedrijfsonderdelen heeft, maar kampt met een (te) hoge schuldenlast via een schuldeisersakkoord komen tot herstructurering van de schuldenlast zonder dat een faillissement wordt uitgesproken. Tevens biedt deze nieuwe wet de mogelijkheid om de ondernemingsactiviteiten te staken zonder faillissement.

Thans geldt dat er alleen een schuldeisersakkoord tot stand kan komen wanneer alle schuldeisers (en/of aandeelhouders) instemmen. Wanneer één schuldeiser of aandeelhouder niet akkoord gaat, dan kan dit leiden tot een faillissement. Soms leidt dit ertoe dat er onnodig een faillissement wordt uitgesproken met alle gevolgen van dien. Na 1 januari a.s. verandert dit.

De WHOA kan ertoe bijdragen dat eerder een akkoord wordt bereikt en dat een dwarsliggende schuldeiser mee moet gaan met het akkoord. Daartoe overlegt de schuldenaar met alle schuldeisers (onder te verdelen in een aantal schuldeisersklassen). Eventuele (betalings)afspraken en/of afboekingen worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord dient dan te worden gestemd. De rechtbank geeft dan akkoord (homologatie) op de voorgestelde schuldenregeling, zelfs als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders hebben ingestemd met het akkoord.

Zo’n akkoord wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Dat geldt ook indien zij genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of een uitstel van betaling. Zo houdt de ondernemer met schulden tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan hij blijven ondernemen. Belangrijk is dat de onderneming zelf tijdig het initiatief voor een WHOA traject pakt wanneer een faillissement dreigt. Wanneer een redelijk, haalbaar en goed doordacht (concept) akkoord kan worden overeengekomen, dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen omtrent besluitvorming en inhoud, kan een faillissement wellicht nog worden afgewend.

Wilt u meer weten over de eisen van het dwangakkoord of wilt u advies over de WHOA, neem dan voor meer informatie contact op met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.