Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Registratie UBO-register nog niet mogelijk

De Nederlandse wetgever loopt achter bij de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849) en de invoering van het benodigde UBO-register. Naar verwachting zal pas in de loop van 2020 de Kamer van Koophandel een registratiemogelijkheid van de Ultimate Benificial Owner (UBO) via het handelsregister gaan aanbieden. Inmiddels is de deadline van 10 januari 2020 verstreken waarop Nederland -net als alle andere Europese landen- het UBO-register had moeten implementeren.

De daadwerkelijke datum van invoering van het UBO-register is nog niet bekend, omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” nog moet goedkeuren. De Tweede Kamer ging in december 2019 al akkoord. Zodra ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, wordt de invoeringsdatum van het UBO-register bekend gemaakt.

Comments are closed.