Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Invoering UBO-register

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel implementatie UBO-register. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer binnenkort instemt. Dan wordt vanaf 10 januari 2020 de Kamer van Koophandel belast met de uitvoering van de registratie van de Ultimate Benificial Owner (UBO) oftewel de uiteindelijk belanghebbende binnen een entiteit. Het kan overigens ook gaan om meerdere UBO’s bij één entiteit.

UBO registratie wordt onder andere verplicht voor niet beursgenoteerde naamloze of besloten vennootschappen. Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen een bezits-UBO, een zeggenschaps-UBO en een pseudo-UBO. Een bezits-UBO is iemand die bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen in een B.V. houdt. Een zeggenschaps-UBO is bijvoorbeeld iemand die bestuurder is van een stichting administratiekantoor welke alle aandelen in een vennootschap houdt. Wanneer er géén bezits- of zeggenschaps-UBO is, dan wordt een pseudo-UBO geregistreerd. Dit is een persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel. In de regel zal dit de bestuurder van een vennootschap zijn.

De gegevens van de natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbenden of beleidsbepalers binnen de rechtspersoon zijn, dienen te worden geregistreerd in het handelsregister. Daarbij dienen naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, nationaliteit, woonadres, BSN-nummer of fiscaal identificatienummer land van herkomst en gegevens over de aard en omvang van het direct of indirect (aandelen)belang te worden geregistreerd. Aandelenbelangen van UBO’s kunnen worden gemeld binnen bepaalde bandbreedtes (vanaf meer dan 25% tot 50%, 50% tot 75% of 75% tot 100%).

Voor reeds bestaande vennootschappen op 10 januari 2020 is er (nog) geen haast geboden, omdat vanaf die datum de tekenbevoegde personen nog 18 maanden de tijd hebben om de UBO of UBO’s te registeren in het handelsregister. Voor nieuw opgerichte entiteiten na 10 januari 2020 geldt echter een termijn van 8 dagen na oprichting waarbinnen de UBO moet worden ingeschreven in het handelsregister.

Comments are closed.