Het handelsrecht in de praktijk

Het handelsrecht in de praktijk

Terugdraaien consumentenkoop op afstand

Op 27 maart 2019 publiceerde het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) een interessante uitspraak (HvJ-EU nr. 42/2019 C-681/17) over het recht van een consument om een product dat via internet is gekocht, te retourneren aan de verkoper. Wat was het geval.

Een Duitse consument/koper had via internet een matras gekocht. De consument had na ontvangst van het matras de om het matras aangebrachte beschermfolie van het matras gehaald. Vervolgens had de koper binnen de wettelijke termijn van 14 dagen de internetkoop ontbonden en het matras retour gezonden aan verkoper. Kennelijk beviel het matras de koper niet. De verkoper weigerde echter het aankoopbedrag en de verzendkosten aan koper te retourneren, waarna de koper een procedure startte bij de Duitse rechter. Volgens de verkoper kon het matras niet worden geretourneerd indien de beschermfolie was verwijderd.

De verkoper beriep zich op de Europeesrechtelijke bepaling uit richtlijn 2011/83/EU dat bij levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken, het herroepingsrecht van de consument niet meer geldt. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat goederen die online zijn gekocht altijd binnen 14 dagen kunnen geretourneerd aan de handelaar. De Duitse rechterlijke instantie verzocht het Europese Hof van Justitie een uitspraak te doen of een matras dat niet meer in de beschermfolie wordt geretourneerd valt onder deze uitzondering. Het Europese Hof antwoordde ontkennend. Onder andere omdat het Europese Hof beargumenteerde dat een matras kan worden gelijkgesteld met een kledingstuk waarvoor de Europese richtlijn duidelijk voorziet in de mogelijkheid tot terugzending na het passen ervan, moet het retourneren van een matras (zelfs al is deze uit de beschermfolie gehaald) mogelijk zijn.

In Nederland zijn in artikel 230p sub f van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de uitzonderingen van het recht om een online consumentenaankoop binnen 14 dagen na ontvangst te mogen retourneren limitatief opgesomd. Daar mag niet ten nadele van de consument van worden afgeweken. Of de uitspraak nog gevolgen heeft voor andere producten dan matrassen laat zich raden. Heel veel online bestelde producten worden immers in beschermfolie verpakt aan de consument verzonden. Indien u meer wilt weten over (de juridische aspecten van) consumentenkoop op afstand, dan kunt u contact opnemen met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.