Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

UBO-registratie

27 maart 2022 was de laatste dag waarop men voor niet beursgenoteerde naamloze of besloten vennootschappen en andere UBO-plichtige organisaties nog op tijd de UBO (= Ultimate Beneficial Owner) had kunnen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wie dat thans alsnog wil doen is feitelijk al te laat en in overtreding.

Uit gegevens die het ministerie van Financiën onlangs heeft bekendgemaakt, blijkt dat iets meer de helft van de registratie-plichtige organisaties de UBO nog steeds niet heeft geregistreerd. Dit betekent dat de organisaties die nog niet aan deze wettelijke verplichting hebben voldaan, thans een economisch delict plegen en dus onder andere het risico lopen een maximale geldboete te riskeren van € 21.750,-.

Hoewel er voorafgaand aan de deadline van 27 maart 2022 nog wat consternatie ontstond, omdat een Advocaat-Generaal van het Europese Hof in een prejudiciële beslissing in een Luxemburgse kwestie had geoordeeld dat bepaalde waarborgen die betrekking had op de privacy van de UBO onvoldoende waren verankerd in nationale wetgeving. Zo oordeelde de A-G van het Europese Hof onder meer dat de UBO toch in elk geval het recht zou moeten hebben om te weten wie de gegevens van de UBO opvraagt.

Het is wachten op een uitspraak van het Europese Hof. Als het Europese Hof het advies van de A-G opvolgt, dan heeft dat gevolgen voor de huidige UBO-wetgeving in Nederland en dient de wetgeving te worden aangepast. Eén en ander betekent echter nog niet dat registratie-plichtige organisaties zich hierdoor kunnen disculperen als zij de UBO (nog) niet willen inschrijven.

Het is niet bekend of er thans meteen strikt zal worden gehandhaafd op overtreding van de UBO-wetgeving. Vermoedelijk zullen er eerst nog herinneringen worden verstuurd aan organisaties die nog niet aan hun wettelijke plicht hebben voldaan.

Wilt u meer weten over hoe uw organisatie de UBO dient te registeren, neem dan contact op met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.