Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Verplicht digitaal procederen bij de Hoge Raad ingevoerd.

Sinds 1 maart 2017 kunnen civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad uitsluitend nog digitaal worden ingeleid. De zaken worden ook volledig digitaal behandeld. Op deze manier zet de rechtspraak een eerste stap naar volledige digitalisering van procedures. Onder de codenaam KEI (programma Kwaliteit en Innovatie) zullen alle procedures bij de gerechtelijke instanties uiteindelijk gefaseerd digitaal worden ingeleid. Uitsluitend bij de landelijke cassatiebalie ingeschreven advocaten kunnen thans procederen bij de Hoge Raad in civiele zaken.

Aangezien de workflow bij de Hoge Raad beperkt is tot een paar honderd civiele vorderingszaken per jaar en de werkprocessen dientengevolge gemakkelijker zijn aan te passen is er voor gekozen KEI hier als eerste in te voeren. De komende jaren zal het digitaal procederen ook gefaseerd bij de rechtbanken in de verschillende arrondissementen en bij de Gerechtshoven worden ingevoerd.

Digitaal procederen heeft verstrekkende gevolgen voor de behandeling van procedures en daarvoor geldende termijnen. Uiteindelijk zal KEI er aan bijdragen dat er nauwelijks nog papier wordt verbruikt. Leroux Advocatuur is al voorbereid op het digitaal procederen. Meer weten over digitaal procederen? Neem dan contact met ons op.

Comments are closed.