Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Digitale aandeelhoudersvergadering tijdelijk mogelijk

Deze week werd de Spoedwet “Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” ook door de Eerste Kamer aangenomen, nadat deze vorige week al door de Tweede Kamer was geloodst.

Met deze Spoedwet wordt het -in verband met het coronavirus- tijdelijk mogelijk om af te wijken van wettelijke en statutaire regelingen omtrent het oproepen en houden van (onder meer) fysieke ledenvergaderingen bij verenigingen, vergaderingen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en vennootschappen zoals de N.V. of de B.V..

De mogelijkheden om digitaal te vergaderen vervallen op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid in de Spoedwet opgenomen telkens met twee maanden te verlengen. Ook gelden onderdelen van de Spoedwet met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020, de ingangsdatum van de zogenaamde intelligente lockdown in Nederland.

In een normale situatie wordt bijvoorbeeld voor de B.V. de aandeelhoudersvergadering jaarlijks fysiek gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Nu kan het bestuur van een B.V. met inachtneming van de Spoedwet afzien van een fysieke samenkomst met de aandeelhouders en de aandeelhoudersvergadering via bijvoorbeeld een videoverbinding laten verlopen. Zo kunnen ondanks het coronavirus toch rechtsgeldige besluiten genomen worden die voor de B.V. van belang of zelfs wettelijk en statutair verplicht zijn. De inhoud van de Spoedwet is via de website van de Rijksoverheid eenvoudig te raadplegen.

Comments are closed.