Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Voor werkgevers met personeel (tijdelijk of vast) verandert er vanaf 1 januari 2020 het nodige. Met de invoering van de WAB beoogt de overheid werkgevers te stimuleren personeel meer in vaste dienst te nemen. In een notendop betreft de invoering van de WAB de navolgende maatregelen:
1. De WW-premie wordt voor een vast contract lager en voor een flexibel contract hoger.
2. Voor oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn, dient de werkgever de oproepkracht een aanbod te doen voor een vast aantal uren.
3. De transitievergoeding die verschuldigd is bij beëindiging van vaste- of tijdelijke contracten, geldt vanaf de eerste werkdag.
4. Voor payrollwerknemers worden de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gelijk aan die van werknemers in dienst van de inlener.

Op de website van de Rijksoverheid is een handige checklist te downloaden, zodat u als werkgever alvast de nodige voorbereidingen kunt treffen.

Comments are closed.